Styreseminar

Styreseminar

Publisert av Terje Hjelmsø den 12.01.21.

Styremedlemmene samlet til seminar om hvordan de skulle samarbeide for å løfte klubben framover.

Kurset ble ledet av GLT Jarle Kirkeberg og GMT Ragnvald Johnsen.

Målet med seminaret var å få styret til å få et bedre innblikk i hva styrearbeid består i og hvordan men best samarbeider om dette.

Det ble et meget aktivt seminar hvor deltakerne hadde klare oppfatninger og ønsker for klubbens drift og det virket som om det nå er klarere for styret hvordan klubben skal drives i fremtida.

Kurslederne var svært godt fornøyde etter møtet, og det virket også som om deltakerne var det.


Foto: Ragnvald Johnsen
Fv; Visesoneleder i sone 10 May Grethe Kojan, President Per Margon Øie, Visepresident Eva Ertsås, IT-koordinator Bente Roel, Sekretær Tore Trapnes, Kasserer Egil Engesrønning og kursansvarlig Jarle Kirkeberg.